Enstitü Yönetim Kurulu

          Yönetim Kurulu Üyeleri 

 Prof. Dr. Refet KARADAĞ

Müdür V.

Dr.Öğr.Üyesi Faik GÜRSOY

Müdür Yardımcısı

(Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Fatih ŞAHAN

Müdür Yardımcısı

(Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Servet EKMEKÇİ

Üye

(Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. İsmail BOZKURT

Üye

(Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Bayram TALİ

Üye

(Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Erdoğan TAŞÇIGİL

Enstitü Sekreter V.

(Raportör)