Stratejik Plan

    
 • Türkiye’nin ve dünyanın üretken, tanınmış ve saygın enstitülerinden biri olmak.
 • Evrensel bilim ölçütlerine dayalı araştırmalar yapmak.
 • Ülke ve dünya sorunlarına işlevsel ve sürdürülebilir çözümler üretmek.
 • Sahip oldukları bilimsel değerler ve tutumlar itibariyle örnek bilim adamları yetiştirmek.
 • Bilimsel bilginin paylaşılmasını kolaylaştırmak ve özendirmek.
 • Katılımcı, takım çalışmasına dayalı bilimsel projeler yapmak.
 • Tüm çalışanların kuruma aidiyet duygularını, öğretim üyesi-öğrenci ilişkilerini geliştirmek ve mezunların enstitüyle bağlarını güçlendirmek.
 • Lisansüstü eğitimin kalitesini en üst düzeye çıkarmak ve toplam öğrenci sayısı içinde lisansüstü öğrencinin oranını arttırmak.
 • Lisansüstü eğitimin kalitesini arttıracak tez çalışmalarının bölgemiz ve ülkemiz önceliklerine yönelik olarak evrensel ölçütlerle uyumlu olması için özen göstermek.