Misyon & Vizyon

    

Misyonumuz; üniversitelere ve serbest piyasadaki iş sektörlerine, sanayi ve üretim merkezlerine bilimsel ölçütlerle çözüm üreten nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda,  yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla işbirliği yapar, nitelikli öğrenci kabulünün ve sayısının artmasını destekler, lisansüstü eğitimin kalitesini artırmak ve yapılacak tez çalışmalarının ülkemiz önceliklerine yönelik ve evrensel ölçütler ile uyum gösterecek düzeyde olması için projelerle desteklenmesini teşvik eder.


Vizyonumuz; ulusal ve uluslararası düzeyde,  akademik çalışmalara zemin hazırlayan, üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunan, kaynakları etkin kullanan, bilimsel ve teknolojik araştırmaları destekleyen bilim dünyasının seçkin bir kurumu olmaktır.